Grantové řízení pro rok 2015

Výsledky grantového řízení

Udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast rodinné politiky a akce celopražského významu bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 520 dne 17. 3. 2015 a je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Výsledky grantového řízení programu D – akce celopražského významu najdete zde.

Seznam vyřazených a nepodpořených projektů je uveden též v tabulce.

Udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1141 dne 19. 5. 2015 a je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty do 200 tisíc Kč a pro PO HMP – více v tabulce.

Udělení grantů pro rok 2015 nad 200 tis. Kč a pro příspěvkové organizace městských částí schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 7/75 ze dne 28. 5. 2015.

Udělené granty nad 200 tisíc Kč a dotace pro PO MČ – více v tabulce.


Vyúčtování grantů

Program D – akce celopražského významu

Vyúčtování grantů za rok 2015 se podává do 31. ledna 2016 (pravidla vyúčtování a způsob jeho podání viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže uvedeném formuláři. Doplňující informace ke stažení zde (formát .doc).

Vyúčtování podávejte pouze ve formuláři bez průvodních dopisů či jiného přebalu.

Organizace vyplňuje a podává v programu akce jeden formulář vyúčtování za každý podpořený projekt samostatně. Vyúčtování jiných grantů se řídí pravidly uvedenými u nich.

Formulář (formát .doc) vyúčtování poskytnutého grantu z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2015 pro akce celopražského významu – program D – se skládá z:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů - za organizaci

II. část – Informace o projektu – za každý jednotlivý projekt/akci

A) Zpráva o realizaci projektu

B) Finanční zpráva projektu – tabulky v programu MS Excel - 3 listy + případný komentář k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu (MS Word)

C) Přehled účetních dokladů – samostatně vytištěná vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programuZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka